Parochie  St.-Servatius
Vaesrade  gemeente Nuth

 

welkom       alg.informatie       agenda       parochieblad       onze kerk       geschiedenis       foto's       zangkoor       links

algemene informatie

pastorie: Tulpstraat 50 
tel. 5241218 (antwoordtelefoon) b.g.g. 06 22438524

 

INGbank:    NL24 INGB 0001 0439 87
Rabobank:  NL07 RABO 0137 7005 47
t.n.v.  R.K. Kerkbestuur St. Servatius

Vaesrade - Nuth

 

postadres: kerkbestuur parochie St.-Servatius,

Postbus 22112, 6360 AC Nuth.

 

Het kerkbestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

  Deken J. Schreurs   voorzitter
tel. 046 - 4431292
  dhr. R. Jenniskens   vice-voorzitter, algemene zaken
tel. 045 - 5242419
  mevr. J. Franssen   secretaris, organisatie eucharistie,
contactpersoon koor en lectoren
  dhr. J. Smeets   bestuurslid, bouwzaken, samenwerkingsverband
       
  Bij het uitvoeren van zijn taken maakt het kerkbestuur gebruik van de diensten en adviezen van de volgende personen:
  dhr. J. Ritzen   financiŽn, ledenadministratie,
      kerkhofgroep
  dhr. H. Zeijen   parochieblad, misintenties
  dhr. R. Smeets   bouwzaken, financiŽn

  

 

Klink op onderstaande link voor een totaaloverzicht van personen die betrokken zijn bij de activiteiten van de parochie Sint-Servatius Vaesrade

naar bladzijde 2 van alg. informatie

 

informatie begraafplaats